Über uns
Teams
Spielplan
Resultate
Aktuell
Dokumente
Partner
HomeKontaktSitemap  
Aktueller Tabellenstand


Rangliste Jugend Knaben U14 (Nur Begegnungen Knaben gegen Knaben)

1. 
Jugi Meltingen K 
24 
2. 
Jugi Erschwil 2 K 
19 
3. 
Jugi Nunningen 2 K 
14 
4. 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
12 
5. 
TV Nennigkofen-Lüsslingen mixed 
11 
6. 
Jugi Erschwil 3 K 
7. 
Jugi Gindel mixed 

Rangliste Jugend Mädchen U14 (Nur Begegnungen Mädchen gegen Mädchen)

1. 
Jugi Erschwil M 
08 
2. 
Jugi Nunningen M 
04 
3. 
Jugi Meltingen-Zullwil 
00 

Rangliste Jugend U14 2018 (Knaben + Mädchen kombiniert)

1. 
Jugi Meltingen K 
36 
 
2. 
Jugi Erschwil 2K 
31 
 
3. 
Jugi Erschwil M 
26 
 
4. 
Jugi Nunningen 2K 
22 
 
5. 
Jugi Nennigkofen-Lüsslingen mixed 
19 
+15 
6. 
Jugi Hochwald-Gempen 2K 
19 
+12 
7. 
Jugi Nunningen M 
15 
 
8. 
Jugi Erschwil 3K 
07 
 
9. 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
03 
 
10. 
Jugi Grindel mixed  
02 
 
Resultate JG Knaben + Mädchen U141. Runde vom 5. Mai 2018 in Laupersdorf

Jugi Erschwil 2K 
Jugi Erschwil 3K 
06 : 04 
Jugi Erschwil 2K 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
06 : 03 
Jugi Erschwil 2K 
Jugi Nunnigen 2 K 
04 : 03 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
07 : 03 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Meltingen K 
00 : 14 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
03 : 10 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Grindel Mixed 
04 : 03 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Erschwil M 
01 : 06 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Nunningen M 
03 : 11 
Jugi Erschwil 2 K 
Jugi Erschwil M 
04 : 03 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Meltingen K 
02 : 11 
Jugi Erschwil 2 K 
Jugi Grindel Mixed 
21 : 03 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
02 : 13 
Jugi Erschwil M 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
08 : 05 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Nunningen M 
01 : 11 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Erschwil M 
05 : 12 
Jugi Meltingen K 
Jugi Nunningen M 
18 : 03 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
06 : 07 
Jugi Meltingen K 
Jugi Grindel mixed 
17 : 01 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Nunningen 2 K 
03 : 06 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Nunningen M 
15 : 05 
Jugi Erschwil M 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
06 : 05 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Nunningen M 
09 : 06 


2. Runde 26. Mai 2018 in Stüsslingen

Jugi Erschwil 2 K 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
02 : 02 
Jugi Erschwil 2 K 
Jugi Meltingen K 
01 : 06 
Jugi Erschwil M 
Jugi Grindel mixed 
08 : 04 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Nunningen M 
05 : 06 
Jugi Erschwil M 
Jugi Meltingen K 
04 : 15 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Nunningen M 
03 : 03 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Meltingen K 
04 : 12 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Erschwil M 
11 : 06 
Jugi Erschwil 2 K 
Jugi Nunningen M 
06 : 01 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Grindel mixed 
09 : 00 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
05 : 06 
Jugi Erschwil 3 K 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
02 : 01 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Meltingen K 
01 : 03 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
06 : 01 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Grindel mixed 
11 : 08 
Jugi Erschwil 2 K 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
08 : 00 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Grindel mixed 
11 : 04 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
13 : 01 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Meltingen K 
05 : 07 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
06 : 02 
Jugi Erschwil M 
Jugi Nunningen M 
11 : 06 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Grindel mixed 
16 : 04 


Resultate 3. Runde vom 9. Juni 2018 in Grindel

Jugi Erschwil 3 K  
Jugi Erschwil 2 K 
01 : 06 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Erschwil 2 K 
02 : 04 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Erschwil 2 K 
04 : 06 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Nunningen 2 K 
04 : 05 
Jugi Meltingen K 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
11 : 01 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Erschwil 3 K 
10 : 04 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
07 : 04 
Jugi Erschwil M 
Jugi Erschwil 3 K 
10 : 03 
Jugi Nunningen M 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
05 : 03 
Jugi Erschwil M 
Jugi Erschwil 2 K 
04 : 05 
Jugi Meltingen K 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
11 : 05 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Erschwil 2 K 
02 : 09 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Erschwil 3 K 
06 : 04 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Erschwil M  
08 : 10 
Jugi Nunningen M 
Jugi Grindel mixed  
06 : 04 
Jugi Erschwil M 
Jugi Nunningen 2 K  
06 : 03 
Jugi Nunningen M 
Jugi Meltingen K  
05 : 11 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed  
05 : 09 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Meltingen K  
02 : 09 
Jugi Nunningen 2 K 
Jugi Erschwil 3 K  
09 : 05 
Jugi Nunningen M 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K  
12 : 12 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Erschwil M 
01 : 10 
Jugi Nunningen M 
Jugi Nunningen 2 K 
04 : 06 


Resultate 4. Runde vom 12. August 2018 in Nunningen

Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
Jugi Erschwil 2 K 
04 : 06 
Jugi Meltingen K 
Jugi Erschwil 2 K 
03 : 02 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Erschwil M 
04 : 07 
Jugi Nunningen M 
Jugi Erschwil 3 K 
07 : 02 
Jugi Meltingen K 
Jugi Erschwil M 
13 : 07 
Jugi Nunningen M 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
04 : 04 
Jugi Meltingen K 
Jugi Erschwil 3 K 
09 : 01 
Jugi Erschwil M 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
07 : 06 
Jugi Nunningen M 
Jugi Erschwil 2 K 
01 : 06 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Erschwil 3 K 
01 : 03 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
Jugi Nunningen 2 K 
03 : 07 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Erschwil 3 K 
03 : 03 
Jugi Meltingen K 
Jugi Nunningen 2 K 
05 : 04 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
01 : 13 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Nunningen 2 K 
02 : 04 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Erschwil 2 K 
01 : 11 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
03 : 09 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Nunningen 2 K 
02 : 08 
Jugi Meltingen K 
Jugi Hochwald-Gempen 2 K 
14 : 05 
Jugi Meltingen-Zullwil M 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
02 : 09 
Jugi Nunningen M 
Jugi Erschwil M 
05 : 10 
Jugi Grindel mixed 
Jugi Nennigk.-Lüssl. Mixed 
04 : 09 

 © 2005, KBK Region 2